Heim kommune

Brannkonstabler - Liabø brannstasjon

Brannkonstabel - 2 ledige stillinger

Vi har 2 ledige faste stillinger som brannkonstabel ved Heim brann- og redningsvesen, med oppmøtested på Liabø brannstasjon.

Heim brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen med brannstasjoner på Kyrksæterøra, Liabø, Enge og Halsanaustan. Heim brann- og redningsvesen har totalt 42 ansatte, og innsatstyrken består av 39 mannskaper derav 5 overbefal. Det er 5 befal som går i en femdelt vaktordning, året rundt. Stasjon Kyrksæterøra har 20 mannskaper, Liabø har 11 mannskaper, Enge har 4 mannskaper, og Halsanaustan har 4 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm. Heim kommune er medlem av Sør- Trøndelag IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing).

Mannskapene ved Liabø brannstasjon har ingen fast vaktordning, men det må påberegnes vakt i forbindelse med ferier, høytider, og enkelte helger. Utalarmering skjer via Midt Norge 110-sentral IKS.

 

Stillingsbeskrivelse

Det er 20 timer med planlagte øvelser pr. år. I tillegg kommer arbeidstid ved utalarmerte hendelser. Heim brann- og redningsvesen har ca. 65 utalarmerte hendelser i året. Utalarmering skjer via nødnettradio.
Heim helsesenter avd. Liabø er dimensjonerende i forhold til hvor langt fra brannstasjonen mannskapene kan bo. Heim brann- og redningsvesen er med i «Akutthjelper» ordningen til SNLA (Helserelaterte oppgaver hvis ambulansen er mere enn 20 minutter unna).

 

Kvalifikasjoner

 • Bosted på/nært Liabø
 • God fysikk og god helse. Fysisk test og medisinsk test må bestås
 • Førerkort kl. B
 • Ønskelig med førerkort kl. BE og kl. C
 • Ønskelig med relevant fagbrev
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å beholde roen i stressende og farlige situasjoner
 • Godt humør og stå-på vilje

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Intern opplæring vil bli gitt

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale og SFS 2404 Brann og redningstjeneste.


Den som tilsettes plikter å:

 • Gjennomføre den utdannelse som brannsjefen til enhver tid krever
 • Bære nødnettradio
 • Delta ved utalarmerte innsatser
 • Ha skriftlig avtale med sin hovedarbeidsgiver om fri for å delta i brannvesenet

Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Del på:

Referansenummer:

22/3814

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

18.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Liabø

Kontaktpersoner:

Brannsjef Reidulf Magne Myren

mob: +47 97090715

Adresse:

Glåmsmyrvegen 6683 Vågland

Kontorplassering: