Heim kommune

Vi søker helsesykepleier til Heim helsestasjon

Helsesykepleier - 100 % fast stilling

Helsestasjon er samlokalisert med barnevern og PPT i Familiens hus. Enheten er organisert med enhetsleder, helsesykepleiere, jordmor, lege og sekretær, til sammen 8,4 årsverk. Enheten er fordelt på to avdelinger, én på Kyrksæterøra og én på Liabø. Primært oppmøtested for ny stilling kan tilpasses ønskene til søker. Tverrfaglig samarbeid er en sentral målsetting for enheten. Enheten har høy faglig kvalitet, og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser.

 

Stillingsbeskrivelse

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid iht. nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • Helsestasjonstjeneste og alle oppgaver som er knyttet til helsestasjonsdrift
 • Skolehelsetjeneste og alle oppgaver som er knyttet til skolehelsetjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale og eksterne tjenester
 • Bidra til fagutvikling

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som helsesykepleier
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gjerne erfaring/kjennskap til fagsystemet Winmed3
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B 

Søkere med godkjent utdanning som sykepleier, men som mangler helsesykepleierutdanning kan bli vurdert dersom søker er villig til å starte en slik utdanning innen ett år, og forplikter seg til å være ferdig utdannet innen to år. 

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Initiativrik
 • Gode samarbeids- og refleksjonsevner
 • Kunne arbeide selvstendig mot definerte mål og ha gjennomføringsevne
 • Positiv til utvikling og endring
 • Godt humør og stå-på vilje

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et inspirerende miljø med stor grad av tverrfaglig samhandling
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale med 10 års lønnsansiennitet fra første dag. 

Arbeidstid: Normal arbeidstid er fra kl. 07:30 - 15:30.

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Del på:

Referansenummer:

22/3725

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra og Liabø

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Vigdis Bjerkli

mob: +47 975 97 488

Adresse:

Hollaveien 2 7200 KYRKSÆTERØRA

Kontorplassering: