Heim kommune

Helsefagarbeider - HIPS

Helsefagarbeider - 60 % fast stilling

Vi søker helsefagarbeider til fast stilling i enhet Helse og mestring.

Helse og mestring består av 2 sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, psykisk helse og rus, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, 2 legesenter, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing og merkantil avd. Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Enheten har god kapasitet med godt utbygd  hjemmetjeneste og omsorgsboliger med bemanning. Det er en fleksibel tjeneste, der ressursene til enhver tid styres dit behovet er størst. Enheten er organisert med enhetsleder, 7 seksjonsledere og koordinatorer på ulike fagområder. Mestring står i fokus i hele organisasjonen, og den ledes etter verdiene opptre respektfullt, ta ansvar, vise nysgjerrighet og jobbe sammen. Tjenestene er lokalisert på 2 geografiske områder; Liabø og Kyrksæterøra. 

HIPS er omsorgsboliger med beboere som har behov for oppfølging og en trygg arena for en kortere eller lengre tid, pga. utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

 

Stillingsbeskrivelse

 • Yte god helsefaglig pleie og bistand ved kort eller langvarig sykdom
 • Yte en helhetlig oppfølging i forhold til alle dagliglivets aktiviteter ut fra enkeltbrukers behov


Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • Gjerne erfaring fra arbeid innen kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeids- og refleksjonsevner
 • Kunne arbeide selvstendig mot definerte mål og ha gjennomføringsevne
 • Godt humør og stå-på vilje

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale. 

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 3. helg.

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Del på:

Referansenummer:

22/3634

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

18.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Liabø

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Gunhild Elise Engeset Megård

mob: +47 97660283

Adresse:

Glåmsmyrvegen 16 6683 Vågland

Kontorplassering: