Heim kommune

Ferievikarer i Helse og mestring - 2023

Ferievikarer i helse og mestring

Vi har behov for ferievikarer i enhet Helse og mestring i perioden 26. juni - 20. august 2023. Opplæring vil foregå fra 12. juni, men gi oss gjerne beskjed dersom du kan starte opplæringen tidligere. Helse og mestring er lokalisert på 2 geografiske områder; Liabø og Kyrksæterøra. Oppgi i søknaden ved hvilken lokasjon du ønsker å jobbe.


Helse og mestring består av 2 sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, psykisk helse og rus, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, 2 legesenter, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing, forvaltningskontor og merkantil avd. Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Enheten har god kapasitet med godt utbygd hjemmetjeneste og omsorgsboliger med bemanning. Det er en fleksibel tjeneste, der ressursene til enhver tid styres dit behovet er størst. Enheten er organisert med enhetsleder, 7 seksjonsledere og koordinatorer på ulike fagområder. Mestring står i fokus i hele organisasjonen, og den ledes etter verdiene opptre respektfullt, ta ansvar, vise nysgjerrighet og jobbe sammen. 

Vi søker sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, kokker, miljøarbeidere, assistenter og/eller studenter/elever med helsefaglig bakgrunn. Andre uten fagutdanning/relevant bakgrunn kan også være aktuelle.

 

Vi har behov for vikarer innenfor følgende tjenesteområder

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp (inkl. boliger for heldøgns omsorg)
 • Miljøarbeid
 • Sykehjem
 • Legetjeneste
 • Institusjonskjøkken
 • Personlig assistanse
 • Dagsenter for demente

 

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med relevant utdanning og/eller erfaring innenfor helse og mestringsområdet, men opplæring vil bli gitt. Søkere som har autorisasjon iht. Helsepersonelloven bes om å oppgi sitt HPR-nummer i søknaden.

Du kan søke fra og med det året du fyller 17 år. Oppgi i søknaden din om det er perioder du ikke kan jobbe. I tillegg ønsker vi opplysninger om du har førerkort og disponerer bil.

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsegenskaper og refleksjonsevner
 • Godt humør og stå på-vilje
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Vi tilbyr

 • Lønn iht. hovedtariffavtale
 • Autoriserte sykepleiere får lønn ut ifra 10 års lønnsansiennitet fra første dag
 • Sykepleierstudenter og vernepleierstudenter som har fullført 2. semester lønnes i stillingsgruppe fagarbeiderstillinger
 • Sykepleierstudenter og vernepleierstudenter som har fullført 4. semester lønnes i stillingsgruppe fagarbeiderstillinger med 10 års ansiennitet
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidstiden vil være turnus med arbeid på dag, kveld, natt og helg. 

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

 

Det er viktig at alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet blir utfylt. Dette gjelder også for faste ansatte som søker på internt utlyste stillinger. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

21.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra og Liabø

Adresse:

Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra

Kart: