Heim kommune

Veileder NAV - 2 ledige stillinger

Veileder NAV - 2 x 100 % faste stillinger

NAV Heim betjener Heim kommune og kommunens ca. 6000 innbyggere. Kontoret har ca. 18 årsverk inklusive statlige og kommunalt ansatte. NAVs samfunnsoppdrag er å bistå næringslivet og enkeltpersoner der hovedmålet er selvforsørgelse gjennom arbeid.

NAV Heim har arbeidssted i sentrum på Kyrksæterøra.

 

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgavene er varierte, men vil i hovedsak dreie seg om følgende:

- Bosetting og oppfølging av flyktninger 

- Kontakt opp imot sentrale myndigheter som IMDI og UDI

- Oppfølging av brukere og avklaring av bistandsbehov, arbeidsevne, ressurser og arbeidsmuligheter

- Kollegaveiledning innen sosialt arbeid og flyktningarbeid

- Andre oppgaver som utføres i NAV

 

Kvalifikasjoner

- Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Aktuell utdanning kan være samfunnsfaglig, sosialfaglig, økonomisk, juridisk eller helsefaglig utdanning. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

- God økonomisk forståelse

- God kunnskap om bruk av lovverk, spesielt innen introduksjonsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og sosialtjenesteloven

- Erfaring fra veiledning og brukeroppfølging

- God kunnskap i bruk av IKT-verktøy

- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

- Førerkort kl. B


Personlige egenskaper

- Evnen til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt

- Evnen til å arbeide selvstendig og i team

- Fleksibel

- Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og evne til å bygge gode relasjoner

- God serviceholdning

- Løsnings- og beslutningsdyktig

- Evne til omstilling og endring

- God arbeidskapasitet

- Godt humør og stå-på vilje

- Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

- En spennende og meningsfylt stilling i nær kontakt med brukere og andre samarbeidspartnere

- En arbeidsplass med fokus på utviklingsarbeid og tjenestekvalitet

- Fremtidsrettet arbeidsgiver

- Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

- Fleksitidsordning

- Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale. 

Arbeidstid: Normal arbeidstid er fra kl. 08:00 - 15:30.

Det er viktig at alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet blir utfylt. Dette gjelder også for faste ansatte som søker på internt utlyste stillinger. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.  

Del på:

Fylke:

  • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra

Kontaktpersoner:

Adresse:

Øragata 16 7200 KYRKSÆTERØRA

Kart: