Heim kommune

Lærer - Svanem skole - 2. gangs utlysning

Lærer - 60 % fast stilling

Svanem skole er en fådelt skole som ligger i naturskjønne omgivelser på Hellandsjøen, 15 km vest for kommunens sentrum Kyrksæterøra. Skolen har elever på 1. - 7. trinn. Skolen har mentorordning for nytilsatte og tilbud om kantine for både elever og ansatte.

Skolen har i løpet av de siste årene deltatt i UDIR sin satsning på realfag. Vi er en realfagskommune, og har styrket fokus på realfagene i skole og barnehage. Heim kommune har hatt en stor satsing på digitale ferdigheter. Alle elever har egen iPad til bruk i undervisningen. Skolen deltar også i UDIR sitt utviklingsprosjekt "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" pulje 3. 

 

Stillingsbeskrivelse

 • Undervisning i flere fag på 1. - 7. trinn, fortrinnsvis i fagene norsk, matematikk og engelsk
 • Arbeid i ulike team, både på trinn og i faggrupper
 • Samarbeid med foreldre og foresatte
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdannelse iht. opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven for undervisning på 1. - 7. trinn
 • Undervisningskompetanse i flere fag for elever på 1. - 7. trinn, fortrinnsvis i fagene norsk, matematikk og engelsk
 • Ønskelig med kontaktlærererfaring
 • Ønskelig med kompetanse i pedagogisk bruk av iPad


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og fleksibelt
 • God relasjonskompetanse
 • God kompetanse i klasseledelse
 • Utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Kompetent og engasjert kollegium
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale. 

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

Det er viktig at alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet blir utfylt. Dette gjelder også for faste ansatte som søker på internt utlyste stillinger. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.03.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Svanem skole

Adresse:

Hellandsjøveien 1411 7206 Hellandsjøen

Kart: