Heim kommune

Sykepleier - Liabø sykehjem - 2. gangs utlysing

Sykepleier - 100 % fast stilling

Heim helsesenter avdeling Liabø er et moderne sykehjem som tilbyr enerom med bad til alle pasienter. Sykehjemmet har to avdelinger. Avdeling Lintrøa har 16 plasser som inkluderer både kort- og langtidspasienter, rehabilitering og avlastningsopphold. Avdeling Solbakken har 6 plasser for pasienter som har et behov for skjerming pga. demens. Sykehjemmet er sertifisert som Livsgledehjem.

 

Stillingsbeskrivelse

 • Yte sykepleiefaglig bistand ved kort eller langvarig sykdom
 • Arbeide forebyggende for å redusere pleiebehov og styrke egenomsorgen


Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som sykepleier. Hpr-nummer bes oppgitt i søknaden
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gjerne erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeids- og refleksjonsevner
 • Kunne fokusere på tverrfaglig samarbeid like mye som individ og fag
 • Kunne arbeide selvstendig mot definerte mål og ha gjennomføringsevne
 • Positiv til utvikling og endring
 • Godt humør og stå-på vilje

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale med minimum 10 års lønnsansiennitet fra første dag. 

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 3. helg.

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

Det er viktig at alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet blir utfylt. Dette gjelder også for faste ansatte som søker på internt utlyste stillinger. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Helse og mestring er lokalisert på 2 geografiske områder; Kyrksæterøra og Liabø. Tjenesten består av 2 sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, psykisk helse og rus, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, 2 legesenter, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing, forvaltningskontor og merkantil avd. Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Enheten har god kapasitet med godt utbygd hjemmetjeneste og omsorgsboliger med bemanning. Det er en fleksibel tjeneste, der ressursene til enhver tid styres dit behovet er størst. Enheten er organisert med enhetsleder, 7 seksjonsledere og koordinatorer på ulike fagområder. Mestring står i fokus i hele organisasjonen, og den ledes etter verdiene opptre respektfullt, ta ansvar, vise nysgjerrighet og jobbe sammen.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.03.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Liabø sykehjem

Adresse:

Glåmsmyrvegen 16 6683 Vågland

Kart: