Heim kommune

Rektor ved Svanem og Vinjeøra skoler

Rektor - 100 % fast stilling

 Vår rektor ved Svanem og Vinjeøra skoler går over i ny stilling i kommunen, vi har derfor ledig en spennende og utfordrende stilling som rektor til fast stilling i Heim kommune.

Svanem skole og Vinjeøra skole er to fådelte skoler som ligger på hver sin side av Kyrksæterøra sentrum. Svanem skole ligger på Hellandsjøen, ca. 12 minutters kjøring fra Kyrksæterøra sentrum, og Vinjeøra skole ligger på Vinjeøra, ca. 12 minutters kjøring fra Kyrksæterøra sentrum. Begge skolene har egen SFO. Svanem skole har dette skoleåret 34 elever og ni ansatte fordelt på ca. 8 årsverk, mens Vinjeøra skole har 32 elever og ni ansatte fordelt på ca. 8 årsverk.

Enhetene er organisert med felles rektor. Både Svanem og Vinjeøra skoler har egen teamleder på hver skole, som bistår rektor administrativt og driftsmessig. Rektor deltar i eget rektornettverk og i nettverk med andre enhetsledere i sektor oppvekst. 

Svanem og Vinjeøra skoler er utviklingsorienterte skoler. For tiden samarbeider vi med NTNU om tidlig innsats og tilpasset opplæring i begynneropplæringa. 

 

Stillingsbeskrivelse

 • Ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse
 • Faglig, økonomisk og administrativt ansvar for skolene, inkludert budsjettansvar
 • Ansvar for å følge opp undervisningen og elevenes læringsprogresjon
 • Ta aktivt del i kommunens rektorgruppe
 • Utarbeide arbeidsplaner og bemanningsplaner
 • Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og delta i lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med og være et bindeledd mellom ulike nivå i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til et inkluderende, trygt og godt skolemiljø
 • Ivareta et godt samarbeid med foreldre/foresatte

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdannelse iht. opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven
 • Skolelederutdanning. Søkere som innehar annen lederutdanning kan bli vurdert
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse i skolen
 • God læreplanforståelse
 • Systemforståelse og noe erfaring fra forvaltning
 • Førerkort kl. B

Søkere som mangler utdanning og erfaring innen ledelse kan bli vurdert dersom søker er villig til å starte en slik utdanning innen ett år, og forplikter seg til å være ferdig utdannet innen tre år. 


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God relasjonskompetanse
 • Evne til å motivere
 • Strukturert og systematisk
 • Positivt elevsyn
 • Utviklingsorientert
 • Godt humør og stå-på vilje
 • Interesse og kompetanse for digital tilnærming til undervisning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Kompetent og engasjert kollegium
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Fleksitidsordning
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale. 

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Svanem og Vinjeøra

Adresse:

Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra

Kontorplassering: