Heim kommune

Klubbarbeider - Heim fritidsklubb - 2. gangs utlysning

Klubbarbeider - 22 % fast stilling

Heim kommune har et rikt og variert kulturliv, og enhet Kultur administrerer en rekke forskjellige tjenester som bibliotek, museum, kulturskole, fritidsklubb, støttekontakt, tilskudd m.m. I tillegg tilrettelegger enheten for andre aktiviteter slik som sommerskolen i Heim og sommerjobb for ungdom.

Heim Fritidsklubb som er en avdeling i enhet Kultur, består av 2 avdelinger, én på Kyrksæterøra og én på Liabø. Fritidsklubben på Kyrksæterøra holder til på kulØr'n og er samlokalisert med bl.a. kulturskolen, mens fritidsklubben på Liabø har eget lokale i andre etasje i Halsahallen. Felles for begge avdelingene er at fritidsklubben er et rusfritt alternativ hvor medbestemmelse, demokrati og gjensidig respekt skal være sentrale verdier. Vi har åpent 3 dager i uka; Liabø på mandager og Kyrksæterøra på onsdager og fredager. Fritidsklubben er organisert under kulturskolen, og nærmeste leder er rektor ved kulturskolen. Oppmøtested i stillingen vil være på kulØr'n på Kyrksæterøra, og arbeidssted vil være ved kulØr'n og ved Halsahallen på Liabø.

 

Stillingsbeskrivelse

Som klubbarbeider skal du fylle rollen som en trygg, tydelig og leken voksen for ungdommene på fritidsklubben. Stillingen omfatter tilrettelegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter på klubbkveldene, være sammen med ungdommene og å ha en åpen dialog med foresatte. Vi har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid med andre enheter, og er bl.a. en aktiv medspiller i SLT (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak). Stillingen som klubbarbeider er todelt, med en del i fast turnus og en del som brukes til andre oppgaver som kan utføres på dagtid og er knyttet til drift, kompetanseheving og utvikling av fritidsklubben.


Kvalifikasjoner

 • Interesse, erfaring og referanser i arbeidet med ungdom
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B
 • Søkere som ikke har førerkort kl. B kan bli vurdert


Personlige egenskaper

 • Du er god på relasjonsbygging og samhandling med ungdom
 • Du liker noen aktive kveldstimer med høyt lydnivå
 • Du har interesse for hva som beveger seg i ungdomsmiljøet
 • Du er lojal mot interne regler og prosedyrer, og står sammen med kollegaer i utfordrende situasjoner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og tar ansvar for praktiske oppgaver
 • Du må være en tydelig voksen som tar de vanskelige samtalene med ungdommer og foresatte
 • Du har ha en god relasjon og åpen dialog med kolleger internt og eksternt med andre enheter
 • Du opptrer som et godt forbilde

Personlig egnethet er særdeles viktig i denne stillingen, og vil derfor veie tungt ved utvelgelse av kandidat.


Vi tilbyr

 • Ordnede forhold i en godt etablert fritidsklubb med høye besøkstall
 • Medvirkning i utviklingen av fritidsklubben
 • Kompetanseheving
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale

Arbeidstid: Kveldstid 1 - 3 kvelder i uka etter oppsatt turnus/vakt, ca. 8 vakter på en 4-ukers periode.

Åpningstida følger skoleruta, og har stengt i alle skoleferier.

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Kveld

Søknadsfrist:

20.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra

Kontaktpersoner:

Kulturskolerektor Silje Wessel

mob: +47 48116977

Adresse:

Øragata 21 7200 Kyrksæterøra

Kontorplassering: