Heim kommune

Brannkonstabel - Kyrksæterøra brannstasjon

Brannkonstabel

Vi har ledig fast stilling som brannkonstabel ved Heim brann- og redningsvesen, med oppmøtested på Kyrksæterøra.


Heim brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen med brannstasjoner på Kyrksæterøra, Liabø, Enge og Halsanaustan. Heim brann- og redningsvesen har totalt 42 ansatte, og innsatstyrken består av 39 mannskaper derav 5 overbefal. Det er 5 befal som går i en femdelt vaktordning, året rundt. Stasjon Kyrksæterøra har 20 mannskaper, Liabø har 11 mannskaper, Enge har 4 mannskaper, og Halsanaustan har 4 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm. Heim kommune er medlem av Sør- Trøndelag IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing).

Mannskapene ved Kyrksæterøra brannstasjon holder til i nye, flotte lokaler, og har vaktordning med vakt hver 8. helg, samt ferier og høytider. Utalarmering skjer via Midt Norge 110-sentral IKS.

 

Stillingsbeskrivelse
Det er 39 timer planlagt øvelse og 6 vakthelger i året, og dette utgjør en stillingsstørrelse på 5,80 %. I tillegg kommer arbeidstid ved utalarmerte hendelser. Heim brann- og redningsvesen har ca. 65 utalarmerte hendelser i året. Utalarmering skjer via nødnettradio. Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra er dimensjonerende i forhold til hvor langt fra brannstasjonen mannskapene kan bo. Heim brann- og redningsvesen er med i «Akutthjelper» ordningen til SNLA (Helserelaterte oppgaver hvis ambulansen er mere enn 20 minutter unna).

 

Kvalifikasjoner

 • Bosted på/nært Kyrksæterøra
 • God fysikk og god helse. Fysisk test og medisinsk test må bestås
 • Førerkort kl. B
 • Ønskelig med førerkort kl. BE og kl. C
 • Ønskelig med relevant fagbrev
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å beholde roen i stressende og farlige situasjoner
 • Godt humør og stå på-vilje

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Intern opplæring vil bli gitt

 

Tilsettingsvilkår
Lønn iht. hovedtariffavtale og SFS 2404 Brann og redningstjeneste.

Den som tilsettes plikter å:

 • Gjennomføre den utdannelse som brannsjefen til enhver tid krever
 • Bære nødnettradio
 • Delta ved utalarmerte innsatser
 • Ha skriftlig avtale med sin hovedarbeidsgiver om fri for å delta i brannvesenet

Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Del på:

Referansenummer:

22/3848

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

18.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra

Kontaktpersoner:

Brannsjef Reidulf Magne Myren

tlf: +47 970 90 715

Adresse:

Storøya 4 7200 Kyrksæterøra

Kontorplassering: