Heim kommune

Tilkallingsvikarer i skole og barnehage

Tilkallingsvikarer

Vi har behov for tilkallingsvikarer i skole og barnehage, for å dekke kortvarige fravær.

Vi søker lærere, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere til tilkallingsvikariat i skole og barnehage. Søkere med annen relevant utdanning og praksis kan også komme i betraktning. 

Heim kommune er en realfagskommune som har styrket fokus på realfagene i skole og barnehage. Vi har hatt en stor satsing på digitale ferdigheter, og alle elevene i skolen har sin egen iPad til bruk i undervisningen. Heim kommune deltar i Utdanningsdirektoratets utviklingsprosjekt "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".  

 

Vi har behov for tilkallingsvikarer ved følgende skoler og barnehager:

 • Sodin skole, 1. - 10. trinn, Kyrksæterøra
 • Halsa barne- og ungdomsskole, 1.- 10. trinn, Liabøen
 • Vinjeøra skole, 1.- 7. trinn, Vinjeøra
 • Svanem skole, 1. - 7. trinn, Hellandsjøen
 • Ven skole, 1.- 7. trinn, Vennastranda
 • Grøtnes barnehage, Kyrksæterøra
 • Ven barnehage, Vennastranda
 • Bakkely barnehage, Kyrksæterøra
 • Svanem barnehage, Hellandsjøen
 • Vinje barnehage, Vinjeøra
 • Liabø barnehage, Liabøen
 • Valsøyfjord barnehage, Valsøyfjord

 Oppgi i søknaden ved hvilken skole og/eller barnehage du kan tenke deg å være tilkallingsvikar.

 

Stillingsbeskrivelse

 • Undervisning i flere fag på 1. - 10. trinn
 • Arbeid med enkeltelever og/eller elevgrupper i skole og SFO
 • Organisering av leik og læring med fokus på mestring for det enkelte barn

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdannelse iht. opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven for undervisning på 1. - 10 trinn
 • Bachelor førskolelærer/barnehagelærer
 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Erfaring og referanser i arbeidet med barn
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Søkere med annen relevant utdanning og praksis kan bli vurdert

 

Personlige egenskaper

Vi søker trygge og omsorgsfulle voksne, som er pålitelig, arbeider selvstendig og fleksibel. Du må være lojal ovenfor barn, foreldre, medarbeidere og ledelse. Du må også være glad i natur og friluftsliv, og like å være mye ute. I tillegg må du være interessert i og motivert for å tilbringe dagen aktivt med barn.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Kompetent og engasjert kollegium
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale. 

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Del på:

Referansenummer:

22/3831

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Skole og barnehage

Adresse:

Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra

Kontorplassering: