Heim kommune

Heim kommune søker utadvendt og ambisiøs næringssjef

Næringssjef - 100 % fast stilling

På grunn av overgang til ny, intern stilling søker Heim kommune nå en utadvendt og ambisiøs næringssjef. Næringssjefen er en sentral del av kommunedirektørens utviklingsavdeling og har en fri stilling med mye utadrettet arbeid. Dette både internt i kommunen og utenfor, regionalt og nasjonalt. Kontorsted vil bære både på Kyrksæterøra og Liabø. Primært oppmøtested kan tilpasses ønskene fra søker. 

Utviklingsavdelingen i Heim kommune er sammensatt av mennesker med god kompetanse og erfaring, i tillegg til at de alle har ambisjoner på vegne av kommunen. Det er et godt lag å jobbe sammen med, og bredden i oppgavene er stor. Det er også stor frihet i stillingen, samtidig som det følger betydelig ansvar med å drive frem resultater i næringsarbeidet. Politiske vedtak skal effektueres og ønskede resultater nås.  

 

Stillingsbeskrivelse

 • Overordnet ansvar for å iverksette kommunens næringspolitikk i tråd med politiske vedtak
 • Utadrettet kommunikasjon med lokalt næringsliv
 • Ansvar for å tilrettelegge for og utvikle lokalt næringsliv, samt tiltrekke kommunen nye bedrifter
 • Nettverksbygging mellom kommunen og bedrifter
 • Omdømmebygging av Heim kommune som næringsvennlig og attraktiv etableringskommune
 • Pådriver internt imot andre tjenester som tilrettelegger for næringslivets behov
 • Kommunens kontaktpunkt imot næringslivet, sammen med ordfører og kommunedirektør
 • Kommunens kontaktperson inn mot næringsforening og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Rådgivning og veiledning ovenfor kommunens resultatenheter og øvrig organisasjon innen næringsarbeid
 • Formidler av offentlige ordninger for næringslivet som skattefunn, Innovasjon Norge, samt andre kapital- og kompetansekilder som kan bistå lokalt næringsliv
 • Kartlegging av lokale ressurser som kilde til ny næringsvirksomhet
 • Kartlegging av lokale behov for ressurser til utvikling av stedlig næringsvirksomhet, eksempelvis kraft

 Heim kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming og type erfaring/bakgrunn.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet. Solid relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning, den viktigste kvalifikasjonen vil være oppnådde resultater/erfaring fra næringsvirksomhet
 • Godt nettverk innen næringslivet, særlig innen områdene havbruk, eiendom eller industri
 • Tillitsvekkende fremtreden, med evne til å kommunisere med ulike næringer og personer
 • Utpreget lagspiller med gjennomføringsevne både individuelt og sammen med «laget»
 • Kjennskap til kraftmarkedet, og nettverk imot sentrale kapasiteter innen området
 • Kjennskap til arbeid i politisk styrte organisasjoner, og kommunikasjon i tilknytning til disse
 • Gode IKT- kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B


Personlige egenskaper

Samfunnsengasjert med god evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid, men også kunne jobbe selvstendig. Nøyaktighet og tillitsvekkende fremtreden er viktige egenskaper for næringssjefen. Jobben krever presentasjon av saker både internt og eksternt, og vi vil også vektlegge evner til god muntlig og skriftlig framstilling. Vi legger vekt på at vår nye medarbeider skal være en god bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø, både faglig og sosialt. Derfor er både humør og humor viktige egenskaper for vår nye næringssjef. 

Vi søker en person med lyst og engasjement til å utvikle Heim-samfunnet med fokus på næringsliv, arbeidsplasser og attraktivitet. Vi ønsker oss en næringssjef som kan videreføre det gode arbeidet i kommunen så langt, og være en pådriver for å løfte kommunens næringsliv. Næringssjefen vil være sentral i mye av arbeidet med å realisere kommuneplanen.

Erfaring med, og forståelse for, regulering og arealhåndtering er en god kompetanse for næringssjefen. Mye av arbeidet, både med lokalt og eksterne næringsliv, handler om utvikling og tilrettelegging imot arealbehov og regulering av dette. Videre bør kandidaten kjenne nasjonale og internasjonale støtteordninger og programmer for næringslivet, selv om dette ikke vil være hovedvekten i arbeidet.


Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ambisiøs arbeidsgiver med sterkt fokus på utvikling og muligheter
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig for tilflyttere
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale, med konkurransedyktige betingelser.

Stillingen er unntatt overtidsbestemmelsene. 

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Del på:

Referansenummer:

22/3780

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

04.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra og/eller Liabø

Kontaktpersoner:

Kommunedirektør Ola Morten Teigen

mob: +47 992 57 050

Adresse:

Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra

Kontorplassering: