Heim kommune

Avdelingsleder 3. - 7. trinn ved Sodin skole

Avdelingsleder - 100 % fast stilling

Vi søker avdelingsleder til fast stilling ved Sodin skole.

Sodin skole er en barne- og ungdomsskole på Kyrksæterøra i Heim kommune med ca. 430 elever. Skolen er organisert i tre avdelinger; 1. - 2. trinn m/SFO, 3. - 7. trinn og 8. - 10. trinn, med avdelingsledere som har fullt fag- og personalansvar for sin avdeling. Voksenopplæring er også underlagt enhetsleder/rektor ved skolen.

Sodin skole er en utviklingsorientert skole som har tett samarbeid med både Udir og universitet og høyskoler. For tiden samarbeider vi med NTNU og Skrivesenteret om tidlig innsats og tilpasset opplæring i begynneropplæringa. 

 

Stillingsbeskrivelse

 • Bidra til et inkluderende, trygt og godt skolemiljø på 3. - 7. trinn
 • Ansvar for å følge opp undervisningen og elevenes læringsprogresjon på 3. - 7. trinn
 • Personalansvar for ansatte på 3. - 7. trinn
 • Ta aktivt del i skolens ledergruppe
 • Utarbeide arbeidsplaner og bemanningsplaner
 • Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og delta i lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med og være et bindeledd mellom ulike nivå i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Ivareta et godt samarbeid med foreldre/foresatte

 

Kvalifikasjoner

 • Skolefaglig utdanning og formell undervisningskompetanse for barnetrinnet
 • Erfaring fra skoleledelse
 • Gjerne skolelederutdanning
 • God læreplanforståelse
 • Systemforståelse og noe erfaring fra forvaltning


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God relasjonskompetanse
 • Evne til å motivere
 • Strukturert og systematisk
 • Positivt elevsyn
 • Utviklingsorientert
 • Godt humør og stå-på vilje
 • Interesse og kompetanse for digital tilnærming til undervisning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Kompetent og engasjert kollegium
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Fleksitidsordning
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale. 

Arbeidstid: Normal arbeidstid er fra kl. 07.30 - 15.30.

Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

 

Del på:

Referansenummer:

22/3779

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kyrksæterøra

Kontaktpersoner:

Enhetsleder/rektor Siv Tove Elisabeth Sødal

mob: +47 41473157

Adresse:

Trondheimsveien 22 7200 KYRKSÆTERØRA

Kontorplassering: